728x90 AdSpace

YENİ PİŞENLER

8 Nisan 2017 Cumartesi

En Yaygın 10 Din ve Özellikleri   Dünya tarihi bilindiği üzere savaşlar ve sınırlar üzerine kurulmuştur. Savaşların arka perdesinde ise bir dini yayma, din empozesi ve din gerçekliği vardır. Günümüzde 7 milyar insanın yaşadığı dünyamızda inanılan dinlerin yaygınlığını öğrenmek için bir araştırma yaptık.
Araştırma sıralamasına göre en fazla inanılan nüfus oranına göre dinler şu şekilde sıralanmakta.


     Listede görüldüğü gibi Dinler sıralamasında 1.'liği Hristiyanlık almakta. 2. Sırayı İslam alırken 3. sırada ise Ateizm (tanrıtanımzalar) yer almaktadır. Dünya nüfusunun %50'sinden fazlasını Ortadoğudan çıkan İbrahimi dinler oluştururken, %23'ünü Hindistandan çıkan, %4'ünü Çinden çıkan dinler oluşturmaktadır.


      Ancak Hristiyanlık nüfusu 1900'lü yıllarda Dünya nüfusunun %35'inden fazla olduğu düşünülürse, yaşlı Hristiyan nüfus, en genç nüfusa sahip olan Müslüman nüfusundan yıllar içerisinde geri kalabileceği görülmektedir.
       Sol taraftaki harita da görebileceğimiz üzere; Müslüman coğrafyası genel olarak Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya da ve Endonezya- Malezya ile birlikte Güney Doğu Asyada görülmektedir.

Budist nüfusu ise Moğolistanla birlikte Güney Doğu Asyada görülüyor. Hristiyan nüfus ise Kıtalara yayılabilen tek din olarak baskınlığıyla göze çarpıyor.

Tek Tek Dinleri ele aldığımızda ise aşağıdaki bilgiler öne çıkmaktadır.


10. ŞİNTOİZMDiğer bir adıyla Şinto dini, Japonya'nın milli dinidir. Eski dönemde Resmi dini olan Şintoizm belirli kaynaklarda toplumun tamamı tarafından kabul edildiği olarak varsayılarak nüfusu da Japonya nüfusuna yakın olarak gösterilir. Buradaki en büyük yanlışlık Japonların Şinto ve Şinto ayinlerini milli bir his içerisinde katılmasıdır. Japonya da yapılan bir araştırma da halkın %87'sinin Şinto ayinlerine kültürel ve milli değerlerden ötürü katıldıklarını ve her hangi bir dine mensup olmadığını göstermiştir. 

İnanan Sayısı: 4-6 milyon. 
Yayıldığı Yerler: Japonya 


9. KAODAİZM Vietnam'ın Tay Nihn şehrinde kurulmuş olan, tek tanrılı bir dindir. Kao Yüksek, Dai ise sunakta olan kürsü anlamına gelmektedir. Kaodaistler, Tanrıyı dinin kurucusu olarak görürler. Öğretilerin, simgelemenin ve organizasyonun detayı Tanrı'dan aracısız gelmiştir. 
İnanan Sayısı: 5-6 milyon
Yayıldığı Yerler: Vietnam

8. BAHAİLİK İnsanlığın ruhsal birlikteliğine odaklanan tek tanrılı bir dindir. İran da kurulan  Bahai öğretisi üç ana temel üzerine odaklanır:  Yaradılışın kaynağı olan Tanrı'nın birliği, tüm önemli dinlerin aynı ruhani kaynaktan ve Tanrı'dan gelmesiyle dinin birliği ve tüm insanlığın eşit yaratılması, çeşitlilik içinde birlik ilkesi doğrultusunda ırk ve kültür farklılıklarının takdir ve kabul görmesi öğretisiyle insanlığın birliği. 
İnanan Sayısı: 7 milyon
Yayıldığı Yerler: Batı dünyasına yayılan Bahai nüfus  en çok ABD, İran ve Mısırda vardır.
7.YAHUDİLİK


Türkiyenin baskın dini olan Müslümanlığa göre 3 kutsal dinden biri olan Yahudilik, Ortadoğu da doğmuştur. Yahudilerin genel olarak Yaşadığı ülkeler ABD ve İsraildir. 
İnanan Sayısı :15-30 milyon 
Yayıldığı Yerler: İsrail 6,5 milyon, ABD 5,5 milyon Fransa 465.000, Cadana 400.000, İngiltere, Rusya ve Arjantinde 100.000 üzerinde. Amerika, Avrupa ve İsrailde Yahudi nüfusunun %98,4'ü yaşamaktadır.

Koyu Mavi: En Yoğun Yahudi Nüfusu , Açık Mavi: En Düşük Yahudi Nüfusu , Gri: Yahudi Toplumunun yaşamadığı yerler.6. SİHİZM Dinler ülkesi Hindistandan çıkan, Hindistanda en çok inanılan 3. din olan Sihizm, özellikle Pencap bölgesindeki Hintler tarafından inanılmaktadır. Genel olaraksa Sihizm 16. ve 17. yüzyıllarda Kuzey Hindistanda yaşamış olan 10 gurunun öğretilerini temel alan tektanrıcı bir dindir. 


5. TAOİZM


Dış dünyadaki nesnelerin gerçekte var olmadığını savunan Taoizm, MÖ 6. yy'da Tao-Tse tarafından kurulmuştur. Bu görüşte herşey Taodur, Taodan akar Taoya döner.
 Taoitler hem sağlık ve uzun ömür için hem de Tao ile bütünleşmek için meditasyon yapar.
Çin Halk Cumhuriyetinin %90'ını oluşturan Han halkından %10'una yakını bu dine mensuptur. 
İnanan Sayısı: 150 milyon
Yayıldığı Yerler: Çin


4. BUDİZM


Koyudan açığa ülkelerdeki budist yoğunluğu Kırmızı %60 üzeri,
Turuncu %20 üzeri, Sarı %5 ve üzeri
Hindistanda ortaya çıkan Budizm, zaman içerisinde Güney Doğu Asya Ülkelerine de yayılmıştır. Farklı bakış açılarına göre din vveya felsefe olarak tanımlanır. Hayattaki acı, ıstırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklamak ve bunları gidermenin yollarını gösterir. 
Budizm öğretilerinin ana çatısını; meditasyon, reenkarnasyon ve karma oluşturur. 
İnanan Sayısı: 400-500 Milyon
Yayıldığı Yerler: Nüfusun %60'ından fazlasını Budistlerin oluşturduğu ülkeler Kamboçya, Tayland, Myanmar, Bhutan, Sri Lanka, Laos ve Moğolistan %10 üzerini Budistlerin oluşturduğu  ülkeler ise: Güney Kore, Japonya, Tayvan, Vietnam ve Singapur


3. HİNDUİZM


1 milyar inananıyla 3. sırada yerini alan Hinduizm çok kapsamlı ve geniş bir dindir. Kutsal kitapı Kutsal vedalardır. İnanalara Hindu denir. Hinduizm sonradan gelişen bir dindir. Hindistan'ın farklı bölgelerinde Müslüman, Hıristiyan, Yahudi ve Jain olmayan kişilerin biraraya gelmesiyle başlamıştır. 19. yy'ın ilk yarısında kimlik kazanmıştır. Toplum içerisinde Hint dini olarakta bilinir.
İnanan Sayısı : 1 Milyar
Yayıldığı Yerler: Hindistan ve Hintlerin gittiği ülkelerde yaygındır. Hindistan ve Nepal'de nüfusun %80'i Hindudur. Hintlerin yerleşimci olarak yaşadığı Guyana, Surinam, Trininand Tobago ve Fiji de nüfusun %25'den fazlası Hindudur.

2. İSLAMKoyu %90 ve üzeri İslam, Açık yeşil %30 ve üzeri İslam
Kutsal dinimiz ve Türkiyenin %99'unun İslam mensubu olduğu söylenen dinimiz sıralamanın 2. sırasında yer almaktadır. Müslümanlarca son din olduğuna inanılan İslam, 7.yy Hz. Muhammed 
Müslümanlarca son din olduğuna inanılan İslam, 7.yy da Hz. Muhammed aracılığıyla yayılmıştır.  
İslam Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey ve Orta Afrikada yayılmıştır. Ayrıca Bangladeş, Malezya ve Endonezya gibi Güney Doğu Asya ülkelerinde de birinci dindir. 1. HRİSTİYANLIK
Hristiyanlık Ortadoğu kökenli tek tanrılı bir inanıştır ve kutsal kitabı 'Kıtabı Mukaddes'tir. 2 milyardan fazla inananıyla en yaygın dindir.
İnanan Sayısı: 2.2. Milyar

En Yaygın 10 Din ve Özellikleri
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

1 yorum:

Item Reviewed: En Yaygın 10 Din ve Özellikleri Rating: 5 Reviewed By: imza imza
Top