728x90 AdSpace

YENİ PİŞENLER

27 Şubat 2017 Pazartesi

Tarih Boyunca Almanyanın Yaptığı Soykırımlar

     
Soykırımlar denildiği zaman ilk akla gelen ülkelerden biri Şüphesiz Almanya olmaktadır. Güçlü Yahudi lobisi tarafından dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde Yahudi Soykırımı olarak yer alan Holokoust sayesinde tüm dünya Hitler'in ve Almanların bu soykırımını bilmektedir. Ancak diğer ırklar veya toplumlar Yahudiler kadar soykırımlarını kabul ettirme olanağı bulamayabiliyorlar.


Önceki yazımızda Fransanın yaptığı katliamlar da paylaştığımız Fransız Cumhurbaşkanı Francois Mitterand'ın sözü olan ' Bu tür ülkelerde katliam olması çok da önemli değil.''lafı bu tip toplumlar için ne yazık ki geçerli olabiliyor. Eğer ''güçlü devletlerde'' lobiniz bulunmuyorsa uğradığınız soykırımları bile kabul ettirmeniz baya bir zor.

     Bizim bu yazımızdaki amacımız Dünya tarafından kabul edilen Holokoustla birlikte ''kendini tanıtamamış' Alman katliamlarını inceleyip sizlere sunabilmemiz.

Diğer Batılı Devletlerin katliamları için tıklayın
İngilizlerin Katliamları için tıklayın
Avrupalıların Soykırımları1. YAHUDİ SOYKIRIMI (HOLOKOST VEYA HA-SHOA)
(Toplam Ölü Sayısı 11-12 Milyon)

    Adolf Hitler tarafından Nazi partisinin yönettiği Nazi Almanyası döneminde işgal edilen sınırlar içerisinde yaklaşık 6 milyon Yahudinin sistemli bir şekilde öldürüldükleri katliama verilen isimdir.
   Bazı Akademisyenlerse, Romanların, eşcinsellerin, sakat insanların, Sovyet Tutsakların, Polonyalılarında Naziler tarafından toplu şekilde öldürüldüğünden dolayı bu kalıbın içine girmesi gerektiğini düşünürler.  Sovyetlerin yıkılmasıyla bu dönem içerisinde toplamda 11-12 milyon insanın Naziler tarafından öldürüldüğü bilinmektedir.
Süreç aşağıdaki 3 aşamadan oluşmaktadır.
1. Yahudilerin haklarının elinden alınması ve yüksek görevlerden uzaklaştırılmaları
2.  Yahudilerin mal ve mülklerinin alınması ve gettolarda yaşamalarına zorlama
3.  'Nihai çözüm’ toplanıp, ölüm kamplarında sistemli bir şekilde öldürülmeleri

        Nazi Almanyası kurulmasıyla birlikte ulus toplumun varlığı ilan edildi. Nüfus  Milli Yoldaşlar ve Yabancılar olarak 2 ayrıldı. Baskı kanunlarıysa düşmanı üç tip düşmana ayırdı: 
1.Grup Irksal düşman olan Yahudi, Çingene, Marksist, liberaller .
2.Grup Nazilere tepki gösteren: Asi milli yoldaşlar
3.Grup ahlakdışı grup: tembeller, homoseksüeller ve suçlular.

Irksal düşmanlar topluma hiçbir zaman enjekte olamayacağı için sonlandırılmalı, diğer 2 grup toplama kamplarında eğitilip tekrar topluma kazandırılmalıydı. 
İlk olarak Yahudilerin halklarının elinden alınması ve yüksek görevlerden uzaklaştırılması aşaması gerçekleşti. 
 * Sivil hizmeti yeniden düzenleme kanunuyla birlikte Yahudi avukatlar kovuldu, tarım alanları elinden alındı ve çalıştırılmadı, memurlar işlerinden çıkarıldı. 
 * 06.1933’te Kalıtımsal olarak hastalıklı Zürriyetin Engellenmesi kanunu devreye girdi, 400.000 kişi rızası harici kısırlaştırıldı.
  * 1935 Nuremberg Kanunlarında Yahudilerin alman kimliği elinden alındı ve bir Aryanla ilişkiye girmesi yasaklandı.

Nuremberg Kanunlarının Açıklandığı Nazi Mitingi 1935

 İlk kamp Dachau 09.03.1933’te açıldı komünist ve sosyal demokratlar bu kamplara yerleştirildi. Diğer ilk hapishaneler depo ve Bodrumlarda kuruldu. Bu kamplar ilk dönemde caydırıcılık oluşturarak, ulus toplum kurallarına uymayan Almanları eğitmekti. Eğitimli olanlar milli yoldaşlara katılacak, biyolojik olarak uymayanlar kısırlaştırılacak ve devamlı kamplarda çalıştırılarak ölmesi beklenecekti. Ancak işler pekte söylendiği gibi olmadı.

İlk Açılan Kamp Dachau'da bir Yahudi Fırını


       1941-43 Ölüm Mangaları: Naziler SSCB'nin batısını fethettiğinde yoğun bir Yahudi Soykırımı yaşandı.

Litvanya işgal edildikten 1 sene içerisinde Yahudilerin %80'i (220.000) imha edildi.  Doğu Bloğu içerisinde 3 milyon Yahudi'nin 2.2 milyonu 2 sene içerisinde öldürüldü. 

Einsatzgruppen Ölüm Mangaları


       GAZ ODALARI :  Ölüm Kamplarında bulunan Gaz odalarına getirilen kişilerin anca %1'i çalıştırılmak için ayrılırdı. Kurbanların tüm kıyafetleri alınır çıplak şekilde içeri sokulurlardı. Kamplarda 2 gaz odası bulunur. 1. odada 800, 2. oda da 1.200 kişi imha edilirdi. Tüm bu ölüm süresi 20 dakikayı. bulurken gazın odadan vakumla çekilmesi, odaların temizlenmesi toplamda 4 saat içinde biterdi. Ve ne yazık ki tüm bu soykırımı gözleriyle izlemek zorunda kalan, temizlik işlemlerini yapan kişilerde Yahudi çalışanlar (Sonderkommandolar) olurdu. 

      
    

KURBANLAR
 ÖLÜ SAYISI
Yahudiler
5,9 Milyon
Sovyet Savaş Tutsakları
2-3 Milyon
Etnik Polonyalılar
1,8 Milyon
Rumenler
750 Bin
Özürlüler
200-250 Bin
Masonlar
80-100 Bin
Slovenler
20-25 Bin
Homoseksüeller
5.000-1.000


 t  Yahudi soykırımı olarakta geçen Holokoust'ta toplam 11 milyon kişi ölmüştür, bunun %55'i Yahudilerden oluşuyordu. 

2. HERERO VE NAMA SOYKIRIMI
ÖLÜ SAYISI 75.000-100.000      Bu soykırım ise günümüzde Almanların argo tabiriyle 'ekmeğini sömürdüğü' Namibya toprakları. Dünyanın en kıymetli elmas madenlerine sahip ülke günümüzde adeta Alman zenginlerin ve Alman halkının refahının artması için yaşatılmaktadır.


  12 Ocak 1904’te Samuel Maharero idaresindeki Hererolar topraklarını sömüren Alman idaresine isyan eder bunun üzerine Alman generali Lothar van Trotha;  Waterberg Savaşında isyancıları yenerek aileleriyle birlikte bölgeden Omekeye doğru sürer. Ekimde ise bölgedeki diğer bir halk Namaka isyan eder. Almanlar gene aynı şekilde davranarak 65.000 Hereroyu (% 80) ve 10.000 Nama’yı(%50) yok eder.
     Katliamda en çok kullanılan yöntem asileri çöle sürerek onları susuz veya zehirlenmiş suları içmeye mecbur bırakmadır. 

      Soykırımın nedeni olarak eşitlik ve adaletten uzak politikalarla yerli halk üzerinde baskıcı tutum oluşturulması ve bölgede köleciliğin başlaması gösterilir. İlk olarak Namalar 1903'te ayaklanma başlatarak 60 Alman öldürür ardından Hererolarda katılır. 1904'te Hererolar tekrar isyan eder ve 120 Alman öldürür bunun üzerine Alman hükümeti bölgeye Lorthar Von Trotha'yı 14.000 askerle gönderir. General Hererolara aşağıdaki mektubu yazar: 
 ''Ben, Alman kuvettlerinin muzaffer komutanı, bu mektubu Herero halkına gönderdim... Bilesiniz ki tüm Hererolar burayı terkedecektir. Alman sınırları içinde bulunacak silahlı ya da silahsız her Herero, bir hayvanla beraber olsun olmasın, vurularak öldürülecektir. Şu andan itibaren karınızı ya da çocuğunuzu da bu topraklarda istemiyoruz. Onları
       da ya süreceğim ya da vuracağım. Hererolarla ilgili kararım budur.'' Mektupla birlikte 75.000-100.000 arasında Herero ve Nama katliama uğramıştır.


3. MAJİ MAJİ İSYANI

Tanzanyalı Kadın Köleler

1905-1907 Yılları Arasında Günümüzün Tanzanya devletinin bulunduğu coğrafya da Almanların imza attığı katliamdır. Uluslararası çerçeve de Maji Maji isyanı ve Maji Maji savaşı olarakta yer olan silahlı çatışmalarda 250.000 ila 300.000 Tanzanyalı hayatını kaybetmiştir. 


 Avrupanın en güçlü devletlerinden biri olan Almanya Afrika da o tarihlerde pekte güçlü değildi. Güney Doğu Alman Afrikasında güçlenmek için altyapı çalışmalarına başladı. Bu nedenle yüksek bir pamuk üretimi şartı konuldu. Köylülerin bunları üretebilecek güçleri olmadığından şiddet olayları yaşandı. Bu dönemde şiddetin yanı sıra toplumun yapısı sosyal değişti.Çalışmak için uzak diyarlara gönderilen erkeklerin eşleri tek başına kalıyor ve ailenin erkek rolünü de üstleniyordu. Bu dönemde sosyal yaşam alt üst oldu ve hükümete karşı öfke artışa geçti. Ardından kuraklık döneminin gelmesiyle Kinjikitile Ngwale (medyum) önderliğinde yöre halkı Almanlarla savaşa geçti. Bu isyanlar sonucu çoğunluğu sivil halk olmak üzere 250.000 ile 300.00 Tanzanyalı Alman Kuvvetleri tarafından imha edildi. 
Tarih Boyunca Almanyanın Yaptığı Soykırımlar
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 yorum:

Yorum Gönder

Item Reviewed: Tarih Boyunca Almanyanın Yaptığı Soykırımlar Rating: 5 Reviewed By: imza imza
Top