728x90 AdSpace

YENİ PİŞENLER

23 Şubat 2017 Perşembe

FRANSANIN YAPTIĞI SOYKIRIMLAR

Fransa'nın Ruanda Katliamına Yaptığı Desteği Konu Alan Karikatür ( Mavi Üniforma, Beyaz Kılıç ucundaki Kırmızı Kan Fransa Bayrağının Renkleri)
   Tarih; savaşların üzerine çizilmiş haritalarla açıklanır. Ve bu savaşlarda yer alan bir çok trajedi ve kanla süslenir. Batılı devletler Büyük Afrika kapışmasında vahşi bir şekilde, kapitalist düzene uygun olarak batıya nazaran gelişmemiş ve ilkel kıtaya harekete geçti. Bunun sonucunda başta Fransa ve Birleşik Krallık olmak üzere Almanya, Portekiz, İspanya, Belçika ve İtalya kıtadan kendilerine pay aldılar.

Bakınız İngiliz Soykırımları, Alman Soykırımları Avrupalıların Soykırımları Asya Soykırımları

Afrika Sömürge Haritası, Beyaz olan 2 ülke Bağımsızlıklarını koruy
    Sömürgecilik düzeni içerisinde; Batılı kuvvetler, afrikalı yerlilerin topraklarına, 
vatanlarına giderek; yer altı madenlerine, yer üstü kaynaklarına sahip olurken sesi çıkan yerlileri şiddete başvurarak susturdular, sesi çıkamayan büyük bir çoğunluğu da karın tokluğuna tarlalarda ve madenlerde çalıştırdılar. Büyük Afrika kapışmasında Afrika da bugünkü Sierra Leone ve Etiyopya hariç tüm kıta batılılar arasında paylaşılmıştır. Topraklar Avrupa burjuvasinin eline geçmiş, maden işletmelerinin sahibi Avrupalı devletler olmuştur. Madenlerin ve toprakların asıl sahipleri halk ise köle olarak kullanılmıştır.
  
    Afrika ülkelerinin bağımsızlığa kavuşmaları da kolay olmamıştır. Nitekim Fransanın yaptığı Setif Guelma Soykırımı buna bir örnektir. Ne yazık ki günümüzde bağımsızlığa kavuşmuş görünen Afrika devletleri de pek rahat bırakılmamaktadır. Kukla devlet yönetimi anlayışında Batı destekçisi bir diktatörle yönetilen Afrika ülkeleri, sömürgecilik anlayışından yakın gelecekte kurtulabilmeleri zor görünmektedir. 
      
   Şimdi Afrika paylaşımının en Birleşik Krallıkla birlikte en çok paydaşı olan Fransanın katliamlarına bakalım; 


1. SETİF VE GUELMA KATLİAMI: (1945-1958) 
Yaşamını Kaybeden İnsan Sayısı 15.000- 45.000)


     Nazi Almanyasının 2.Dünya savaşında teslim olduğu tarihte olan  8 Mayıs 1945 tarihinde ilk olarak Setif şehrinde ardından Guelma şehrinde yerliler tarafından 103 Fransız ve Avrupalı yerleşimci öldürüldü. Buna Fransanın cevabı oldukça sert oldu.

5 gün süren kaos ortamında Kahire Radyosu ve Cezayir hükümetine göre 45.000, Fransa hükümetine göre 1.020 kişi katledildi. 
      
      Bu katliamın Cezayir Bağımsızlık savaşının öncüsü olduğu düşünülmektedir. 1958 yılında  yapılan Cezayir Bağımsızlık Savaşında da 150.000 kişi ölmüş ardından yapılan bağımsızlık referandumu sonucu 6 milyon kişi Cezayir Bağımsızlığına oy verirken, 16.000 kişi Fransa lehine oy vermiştir. 


Referandum sonucunda ise Fransız askeri ; bağımsızlık kutlaması yapanları katlederek, evler ve okulları yakarak anavatanına dönmüştür.

Bağımsızlık Kutlamaları Sırasında Halka Ateş Açan Fransızlar

Katliamla İlgili Görüşler ve İtiraflar:

1.Cezayir Başkanı Abdülaziz Buteflika; Katliamın sadece Cezayirlilere değil, ülkenin kimlik ve kütürüne karşı da yapıldığını söylemiştir. 

2.İşkence Tekniği Uzmanı Tuğgeneral Paul Aussaresses: Hatıralarında en az 1509 kişiyi yargısız infaz ettiğini itiraf etmiştir.

3. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy: Bu katliamı tanımamış ve seçim konuşmasında tarihinde soykırım yapmamış bir ülkeyiz, Fransa insan haklarını icat etmiştir.’ Demiştir. 

4.Fransanın Cezayir Büyükelçisi Verdiere: Cezayir soykırım iddiaları için ‘Affedilmez bir trajedi’ demiştir.

Tuğgeneral Paul Aussaresses


2. VENDEE KATLİAMI 
(Yaşamını Kaybeden İnsan Sayısı 600.000-800.000)

Vendee Katliamı

Fransa'nın kendi ülkesinde yapmış olduğu tek katliamdır. Fransız ihtilali dönemine dayanmaktadır. İhtilal sonrasında Fransanın orta batısında yer alan Vendee bölgesinde Koyu Katolik olan köylü Vendee halkı isyan etmiştir. Bunun üzerine Lazare 1794 yılında Hoche isimli generale Kadın, erkek çocuk olmak üzere Vendee halkının katledilmesi üzerine tam yetki veren bir kanun çıkarılmıştır.


 Fransız ihtilalinde yer alan  Nant fermanı ile Katoliklere verilen tüm ayrıcalıklar kaldırılıyor, 160 papazın yer aldığı Anayasaya hayır kampanyası oluşturuluyor ve bu cumhuriyetçiler tarafından tepkiyle karşılanıyordu.  Kanun sonrası 
03.03.1793’te Fransız cumhuriyetçi hükümeti Vendee bölgesindeki tüm kiliseleri kapattığını ilan ediyordu. Bunun üzerine halk ayaklanıyor. Çeşitli yerlerde dağınık olarak baş veren bu isyanlarda ilk olarak 2000 isyancı yakalanıp halkın önünde kurşuna diziliyor, Cholet ve Granville’de 25.000 kişi (çoğu silahsız) katlediliyordu. İngiliz hükümetiyse Fransızların 6 ay içindeki katliamlarına tepki göstererek Vendee halkını İngiltereye davet edip, vatandaşı olabileceklerini söylemiştir.
    Vendee halkının bir kısmı İngiltereye kaçmak isterken, bir kısmı da Savenay savaşında 450.000 kişi öldürülmüştür.

     Reyneld Secher (Fransız Tarihçi) Katliam öncesi 800.000 olan Vendee nüfusunun katliam sonrası 200.000 olduğunu söylemektedir. 

Katliam Fransız Devlet Arşivlerinden çıkan belgeler sonucu ortaya çıkmıştır. 
Vendee Katliamı toplu mezarları

3.VİETNAM KATLİAMI 
(Yaşamını Kaybeden İnsan Sayısı 25.000 )
   Fransa Vietnam, Laos ve Kamboçyaya misyoner faaliyetleri kurarak kiliseler inşa etmiş, Fransız ihtilalinden sonraysa bunlara son verilmiştir. 3.Napolyon döneminde tekrar ilgi başlamış ve Vietnam bölgesini işgal etmiştir. 1872 ile 1954 arasında tümüyle Fransanın kontrolü olan Vietnamda 1885'te direniş patlak verir. Direniş sonucunda 25.000 kişi 3. Napolyon askerleri tarafından katledilir. Yaklaşık 40 yıl sonra ise Ho Chi Minh önderliğinde yeni bir direniş hareketi başlamış ve bu direnişe yakın köyler imha edilmiştir. 1930’larda ise Vietnam köylüleri ayaklanmış ve VNQDD örgütü militanı olduğu gerekçesiyle kadın, yaşlı, çocuk tüm köylü halkları imha edilmiştir. 1954 yılında Fransız ordusu bastırılmış ve Vietnam bağımsızlığa kavuşmuştur.

4. RUANDA SOYKIRIMI  
(Yaşamını Kaybeden İnsan Sayısı 800.000 )

    Ruanda Soykırımı 1994 yılında 100 gün içerisinde aşırı uçlu Hutular tarafından 800.000 Tutsi ve Ilımlı Hutunun öldürülmesi olayıdır. 

Katliamın nedenleri olarak.Avrupa kaynaklı ırk temeline dayalı teoriler öne sürülmektedir.

1. Ruanda bölgesinde yaşayan insanların arı ırk (beyaz) aşağı ırk (zenci) arasındaki geçiş ırkı olduğu iddia edilmiştir. Bu yüzden Hutular, Tutsileri gerçek Ruandalı olarak değil kendisini sürekli aşağılayan  ve sömüren Avrupalıların akrabaları olarak değerlendirmişlerdir.

2. Tutsi bölgelerinde kalan verimli toprakların Hutularca ele geçirme isteği.


     2.dünya savaşının bitmesiyle bağımsızlığa hazırlanan Ruanda geçici olarak Birleşmiş Milletlere vermiş ve Hutu milliyetçisi PARMEHUTU Hareketi iktidara gelmiştir. İktidara gelir gelmez Belçikalıların desteğiyle hemen her bölgede Tutsilere saldırılar düzenlenmiş ve bunun sonucu 80.000-100.000 Tutsi ölmüş 160.000 tutsi komşu ülkelere sığınmıştır. Daha sonra tek parti iktidarı olan Hutular 1964 ve 74 de pogrom (ırksal saldırılar) olaylarıyla birçok Tutsiyi öldürmüştür. 1980 yılında komşu ülkelerde 500.000 Tutsi bulunmaktaydı.
Bunlar eğitimli ve kalifiyeli olduklarından bulundukları ülkelerde iyi yerlere gelmişler ve ‘Ruanda Yurtsevenler Birliği’ adında bir oluşum başlatmış fakat politik müracatlarda bulunmuş başarısız olmuşlardır. Ocak 1990-92 arasında hükümetle silahlı çatışmaya girip bir iç savaş yaşanır fakat kısa süre sonra ateşkesle geçici bir barış sağlandı.En ücra köylere kadar heryerde Interahamwe adında yerel yarı asker konuşturulmuş ve Tutsilerle ılımlı Hutular fişlenmiştir. Ülke ekonomisi silah almaya yetmediği için Çinden yüz binlerce satır sipariş edildiği kaynaklarda yer almaktadır.
Soykırımda Kullanılan Satırlar

   6 Nisan 1994’te tarihin gördüğü en kanlı katliam radyolardan anonslarla başlar. O gün bir Hutu olan başkanın uçağı düşürüldü. Bu kaostan faydalanan Interahamweler elindeki listelere bakarak Tutsi ve ılımlı Hutuları kıyıma (böcek avına) başlar. 
 
Ruanda Toplu Mezarları 

      Katliam haberini alan RYB ( Ruanda Özgürlük Birliği) ülkenin doğusundan girerek başkenti ele geçirir. O zamana kadar savaşın dışında kalan Fransaysa başkentin batı yakasını himaye altına alır ve RYB birliklerinin batı bölgesine girişini engeller. Fransız girişiminden önce ölü sayısı 600.000 iken Fransa kontrolü altındaki topraklarda 200.000 ölüm daha meydana gelmiştir
Fransız Askerler Ruanda'da 

Katliamla İlgili Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand ' O tip ülkelerde soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil' söyleminde bulunur. (Le Figaro 12 Ocak 1998)FRANSANIN YAPTIĞI SOYKIRIMLAR
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 yorum:

Yorum Gönder

Item Reviewed: FRANSANIN YAPTIĞI SOYKIRIMLAR Rating: 5 Reviewed By: imza imza
Top